Foto

Środki trwałe :                                                     420495,31

Pozostałe środki w użytkowaniu                         109927,15

Zbiory biblioteczne :                                               6465,85

Wartości niematerialno-prawne:                           14631,14

                     Ogółem                                          551519,45