Foto

Regulaminy:

 • Regulamin  Pracy Przedszkola Publicznego nr 18
 • Regulamin Organizacyjny
 • Regulamin Wynagradzania Pracowników Samorządowych
 • Regulamin Nagród dla nauczycieli
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Regulamin przeprowadzania Ocen Pracowników Samorządowych
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Regulamin Rady Rodziców
 • Regulamin Zamówień Publicznych
 • Regulamin Wycieczek
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w PP - 18

Wykaz instrukcji:

 • Instrukcja kancelaryjna
 • Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych
 • Instrukcja inwentaryzacyjna
 • Instrukcja BHP
 • Instrukcja BHP na stanowisku pracy z komputerem i drukarką
 • Instrukcja przeciwpożarowa ogólna
 • Instrukcja pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 • Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych i ataku terrorystycznego
 • Procedura ustalania i wypłacania dodatkowego wynagradzania rocznego
 • Procedura przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Procedura korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Instrukcja obsługi patelni elektrycznej
Regulaminy:
• Regulamin  pracy Przedszkola Publicznego nr 18
• Regulamin organizacyjny
• Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych
• Regulamin nagród dla nauczycieli
• Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
• Regulamin przeprowadzania ocen pracowników samorządowych
• Regulamin Rady Pedagogicznej
• Regulamin Rady Rodziców
• Regulamin zamówień publicznych
• Regulamin wycieczek
• Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w PP - 18
 
Wykaz instrukcji:
·         Instrukcja kancelaryjna
·         Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych
·         Instrukcja inwentaryzacyjna
·         Instrukcja BHP
·         Instrukcja BHP na stanowisku pracy z komputerem i drukarką
·         Instrukcja obsługi patelni elektrycznej
·         Instrukcja przeciwpożarowa ogólna
·         Instrukcja pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
·         Instrukcja obsługi patelni elektrycznej
·         Procedura postępowania w sytuacjach trudnych
·         Procedura ustalania i wypłacania dodatkowego wynagradzania rocznego
·         Procedura przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy
·         Procedura korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych