Foto

2018/10/26 - zmiana Statutu (dotychczasowy)

2018/03/05 - zmiana wpisów w działach:

- strona główna

- status prawny

- Przedmiot działalności

- Struktura własnościowa i majątek

- Budżet

- Organizacja

- Rada Pedagogiczna

- Rada Rodziców

- Pracownicy obsługi i administracji

- Dzieci

- Tryb działania

- Uchwały

- Zarządzenia

- Sposób załatwiania spraw

- Zajęcia dodatkowe

- Opłaty

- Plan pracy

- Zasady naboru

- Zamówienia publiczne

- Oferty pracy

- Kontrole

- Kontrola zarządcza

- Rejestry, ewidencje, archiwa

- Informacje nieudostępnione

- ePUAP

- Załącznik do pobrania (Struktura PP18)


 

02-09-2015 - zmiana wpisu w dziale "DYREKCJA"